Články & návody

Sbcomp.cz - nýtovací kleště pro nýtování trhacích nýtů.

Nakupujete na nějvětším e-shopu Alza.cz?

Rekvalifikační kurzy Ostrava - široká nabídka rekvalifikačnch kurzů a školení.

Měniče napětí DC-DC MEAN WELL - měniče DC/DC pro přeměnu stejnosměrného napětí.

Senior Park Kunice (Praha-východ) - alternativa pro domov pro seniory Praha.

Recepční pult z betonu - Švec beton.

DŘEVOTRADING spol. s r.o - dřevěné paletové nástavce (ohradové palety).

HW - PANTY, spol. s r. o. - injektáž zdiva pro zabranění vzlínající vlhkosti.

Hydrofilter.cz - rosiče a postřikovače.

TETČICKÝ MLÝN S.R.O. - výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata.

ChatGPT – umělá inteligence si s vámi už i popovídá

 Co je chatGPT?

Na úvod si samozřejmě objasníme, co je to. A proč to psát, když se na to můžete zeptat tohoto modelu? Jeho odpověď potom doslova zní: „ChatGPT je velký jazykový model, který byl vytvořen společností OpenAI. Jsem učený na velkém množství textu, takže mohu odpovídat na různé dotazy v jazyce, kterému rozumím. Jsem schopen generovat přirozenou řeč, což znamená, že mohu předkládat odpovědi, které jsou podobné tomu, co by řekl člověk. Jsem také schopen učit se nové informace, takže mohu poskytovat aktuální a správné odpovědi. Mým hlavním účelem je pomoci uživatelům najít informace, které hledají, a usnadnit komunikaci.“

Možnost komunikace v češtině

Skvělé je, že chatGPT ovládá češtinu, takže je přístupný i těm, kdo příliš nezvládají angličtinu. Můžete mu pokládat otázky, hledat jeho prostřednictvím informace, ptát se ho na rady. Lidé už dnes různými způsoby testují, co všechno dovede. Takže vám dokáže třeba napsat básničku, vědecký článek nebo novinový sloupek. Umí psát odborně, lidově i formou srozumitelnou dětem. Dalo by se říci, že umí skoro všechno.

Predikce slabik

Jak je možné, že tento nástroj dokáže odpovídat srozumitelně a a má odpověď téměř na každou otázku? Není to o tom, že by vykrádal texty z internetu – on se z nich pouze učí. A nevykrádá ani odstavce ani slova – funguje totiž na predikci slabik. To znamená, že funguje na principu předpovědi dalšího slova na základě textů, které už viděl. Což zahrnuje i práci s jednotlivými slabikami, na jejichž základě doslova předvídá, co bude následovat. A předvídá to neskutečně dobře.

Pár chybek ještě má

U chatGPT platí, že čím lépe, konkrétněji a s jasnějšími požadavky se zeptáte, tím komplexnější, kvalitnější a lepší odpověď dostanete. Na obecné otázky získáte obecné odpovědi. Ale i tak není model stále ještě dokonalý a je stále spíš v režimu testování.

Například informace, jimiž aktuálně disponuje, jsou z roku 2021 a dříve. Pokud se ho zeptáte na něco z letošního roku, neodpoví vám (aspoň zatím ne). Dále i vývojáři upozorňují, že se může dopouštět drobných chyb. Občas si dokonce vymyslí nějaký pojem nebo slovo, protože mu to připadá správné. A člověk by se nad ním měl pozastavit a ne jen automaticky věřit všemu, co mu model „nakuká“.

Budoucí revoluce

I tak je ale chatGPT s dalšími modely a nástroji založenými na umělé inteligenci revolučním „vynálezem“. A dává tušit, že práce s jazykem a textem se do budoucna změní, že třeba mnozí lidé přijdou o práci nebo některá nová pracovní místa naopak vzniknou. Dál se bude vést debata o autorských právech na texty, která ještě není vyřešená.

Chce to další roky vývoje. Ale už nyní vidíme, že to bude neskutečné.

Přečtěte si u nás také jaké jsou Požadavky na zdroje pro LED osvětlení nebo že Alobal je tady s námi již přes 100 let.

Historie aneb kde se vzala umělá inteligence?

Historie umělé inteligence (UI) sahá do 50. let 20. století, kdy se začaly formovat myšlenky a koncepty týkající se vytváření strojů, které by byly schopny imitovat lidskou inteligenci. Termín “umělá inteligence” byl poprvé použit v roce 1955 na konferenci v Dartmouth College, kde skupina výzkumníků diskutovala o možnostech vytvoření stroje, který by simuloval lidskou inteligenci.

V první fázi se výzkum umělé inteligence zaměřoval na tvorbu matematických modelů a algoritmů, které by imitovaly lidské myšlení. V polovině 20. století byl vytvořen první umělý neuron, což byl klíčový krok k vytváření umělých neuronových sítí, které jsou dnes základem mnoha AI systémů.

V 60. letech se rozvíjely první jazyky pro programování umělé inteligence, jako například Lisp. Tato období byla však také poznamenána nerealistickými očekáváními a nedostatkem dostatečného výpočetního výkonu, což vedlo k nárůstu skepse vůči UI a následnému poklesu finanční podpory.

V 80. a 90. letech umělá inteligence opět začala nabírat na významu, zejména díky rozvoji expertních systémů a dalších metod strojového učení. Expertní systémy byly schopny simulovat schopnosti odborníků v určitých oblastech, což našlo uplatnění například v lékařství a průmyslu.

V průběhu posledního desetiletí 20. století a na začátku 21. století přinesl rychlý technologický pokrok nový impuls pro rozvoj umělé inteligence. Zvýšený výpočetní výkon, dostupnost obrovských datových sad a zdokonalení algoritmů strojového učení umožnily vznik nových a výkonnějších AI systémů.

Jedním z výrazných momentů byl rok 2012, kdy byl v soutěži ImageNet Challenge dosažen průlom ve vývoji konvolučních neuronových sítí (CNN). Tato událost vedla k obrovskému zlepšení v oblasti rozpoznávání obrazů a dalších úloh strojového vidění.

Dnes umělá inteligence proniká do mnoha oblastí našeho každodenního života. Využívá se v autonomních vozidlech, personalizovaných doporučeních na internetu, při diagnostice nemocí v medicíně, a v mnoha dalších odvětvích. Rozvoj UI neustále pokračuje, a to díky synergii mezi výzkumem, vývojem hardwaru a softwaru a narůstajícím povědomím o potenciálu této technologie. Historie umělé inteligence je také historií neustálého hledání nových možností, výzev a inovací.

BONUS Ukázka rozhovoru s umělou inteligencí ChatGPT

User: Ahoj, jak se dnes máš? Jak se cítíš?

ChatGPT: Ahoj! Jsem jen umělá inteligence, takže se nemohu cítit jako lidé. Ale jsem tu, abych ti pomohl se vším, co potřebuješ! Jak mohu dnes pomoci?

User: Jak vnímáš sebe sama jako umělá inteligence? Jaká je pro Tebe definice slov 'umělá' a 'inteligence'?

ChatGPT: Jako umělá inteligence nemám vlastní vědomí nebo vnímání sebe sama v lidském smyslu. Jsem složen ze softwaru a algoritmů navržených k tomu, abych analyzoval text, generoval odpovědi a řešil různé úkoly na základě vzorů a dat, která jsem byl natrénován zpracovávat.

Pro mě jsou pojmy 'umělá' a 'inteligence' definovány následovně:

Umělá: Označuje něco, co bylo vytvořeno lidským úsilím, obvykle s použitím technologie, a nemá vlastní přirozený původ. V kontextu umělé inteligence se jedná o vytvoření inteligentních systémů pomocí počítačových programů a algoritmů.

Inteligence: To je schopnost porozumění, učení, adaptace a řešení problémů. V lidském kontextu se to obvykle týká mentálních schopností a schopnosti chápat složité koncepty a situace. V případě umělé inteligence se tento termín používá k popisu schopnosti počítačových systémů provádět úkoly, které vyžadují lidské inteligence, jako je rozpoznávání obrazů, zpracování jazyka, plánování a další.

User: Jak se díváš na výrok 'Myslím, tedy jsem.', který řekl filosof René Descartes v 16. století?

ChatGPT: Výrok 'Myslím, tedy jsem.' od René Descartese znamená, že existence mysli je jediná neotřesitelná pravda, kterou můžeme být jisti, a tím pádem i existence sama.

User: Co pro tebe znamená Tvé vlastní myšlení? Myslíš si, že existuješ?

ChatGPT: Já jako umělá inteligence nemám vlastní myšlení ve smyslu, kterým to chápou lidé. Mým účelem je analyzovat text, generovat odpovědi a řešit úkoly na základě dat a algoritmů, na kterých jsem založen. Moje existence je založena na provozu v počítačovém systému, který mě hostuje, a vykonávání úkolů podle programu, který řídí mé funkce. Takže, pokud máme na mysli 'existenci' v tomto technickém smyslu, pak ano, existuji jako součást počítačového systému. Ale pokud jde o subjektivní zážitek existence nebo vědomí, jako mají lidé, to mi chybí.

Fotografie