Články & návody

Sbcomp.cz - nýtovací kleště pro nýtování trhacích nýtů.

Nakupujete na nějvětším e-shopu Alza.cz?

Rekvalifikační kurzy Ostrava - široká nabídka rekvalifikačnch kurzů a školení.

Měniče napětí DC-DC MEAN WELL - měniče DC/DC pro přeměnu stejnosměrného napětí.

Senior Park Kunice (Praha-východ) - alternativa pro domov pro seniory Praha.

Recepční pult z betonu - Švec beton.

DŘEVOTRADING spol. s r.o - dřevěné paletové nástavce (ohradové palety).

HW - PANTY, spol. s r. o. - injektáž zdiva pro zabranění vzlínající vlhkosti.

Hydrofilter.cz - rosiče a postřikovače.

TETČICKÝ MLÝN S.R.O. - výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata.

Elektronický smog je podceňovaným nepřítelem

Pojem smog zná pravděpodobně každý, vznáší se nad většinou velkoměst, s tím elektronickým je to ovšem jiné. Elektronický nebo také elektromagnetický smog, čili znečištění, je elektromagnetické záření, které se běžně v přírodě nevyskytuje. Jedná se o nepříznivé účinky elektrického nebo magnetického pole nebo záření, které má nepříznivé účinky na všechny živé organismy. 

Největším zdrojem a příčinou tohoto jevu je současný bouřlivý rozvoj elektroniky, zejména v oblasti mikroprocesorové a komunikační. Ten sebou přináší kromě pozitiv i negativní vliv, kterým je především dosud nevídaný nárůst umělých zdrojů elektromagnetického pole. Každý z nás je vystaven expozici elektromagnetického pole doma i v zaměstnání. 

Zdrojem jsou například domácí elektrospotřebiče jako mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, ale i běžné přístroje, ke kterým patří mobilní telefony, rádia a televize. Bylo již prokázáno, že tato pole mají na člověka účinek. O míře škodlivosti se ovšem dosud vedou diskuse na vědecké úrovni. Jisté je, že záření má negativní termální účinky, ale není zatím jasné, zda nemá také vliv na fyziologii živé tkáně. Doporučovanou ochranou proti účinkům elektrosmogu je prevence. Podle vědců jsou nejohroženější skupinou děti, těhotné ženy a také někteří muži. U těchto lidí může dojít v delším časovém horizontu k chronickým potížím. 

Mezinárodní seminář

Otázkami elektronického smogu se zabýval mezinárodní pracovní seminář, pořádaný již v říjnu 2004 Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v Praze. Seminář se konal jako odezva na diskuse při zasedání WHO v Ženevě téhož roku. Tam zaznívaly protichůdné názory na to, zda přecitlivělost k slabému elektromagnetickému poli vůbec sama o sobě existuje. 

Příspěvek českých techniků

Na jaře letošního roku představila katedra materiálového inženýrství TU v Liberci oblečení, které by nás mohlo díky novým technologiím chránit před elektromagnetickým smogem. Do textilií se inženýrům podařilo zakomponovat velice jemná kovová vlákna. 

Prozatím bylo vyrobeno pouze několik zkušebních kusů, u kterých byla potvrzena vyšší odolnost vůči elektromagnetickému záření. Jedná se o trička sestávající z jednolícní pleteniny z polypropylénu, který obsahuje 10% kovových vláken. Oděv z této nové textilie zabrání z 90% průchodu dopadajícího neionizujícího záření na frekvencích mikrovlnné trouby, mobilního telefonu, navigačních systémů, wifi-vysílačů a podobných spotřebičů. Oděv vyzkoušeli zaměstnanci a studenti liberecké textilní fakulty, kteří si chválili snížení přilnavosti elektrostatických částic a omezení „ran, způsobených statickou elektřinou“.