Nenápadné hrozby moderního světa

Elektronický smog je podceňovaným nepřítelem

27. 5. 2016

Pojem smog zná pravděpodobně každý, vznáší se nad většinou velkoměst, s tím elektronickým je to ovšem jiné. Elektronický nebo také elektromagnetický smog, čili znečištění, je elektromagnetické záření, které se běžně v přírodě nevyskytuje. Jedná se o nepříznivé účinky elektrického nebo magnetického pole nebo záření, které má nepříznivé účinky na všechny živé organismy.